1. See Detail

How to Ship

วิธีการจัดส่งสินค้า


Thai Post ไปรษณีย์ไทย

- ลงทะเบียน(กรุงเทพและปริมณฑล) ใช้เวลาจัดส่ง 2-3วันทำการ
- ลงทะเบียน(ต่างจังหวัด) ใช้เวลาจัดส่ง 2-5วันทำการ(ตามระยะทาง)
- EMS (กรุงเทพและปริมณฑล) ใช้เวลาจัดส่ง1-2วันทำการ
- EMS (ต่างจังหวัด) ใช้เวลาจัดส่ง2-3วันทำการ(ตามระยะทาง)
* ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* ตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าที่เจ้าหน้าที่
Tracking No.


บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

- ต่างจังหวัด ผู้รับจะได้พัสดุในวันถัดไปหลังจากส่งพัสดุ
- ผู้รับมารับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์กระจายสินค้าขาเข้า
- ผู้รับแจ้งรับสินค้ากับเจ้าหน้าที่โดยแจ้ง จังหวัด
จำนวนชิ้น ชื่อ-นามสกุลผู้รับ
*ตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าที่เจ้าหน้าที่ 


Kerry Express

- กรุงเทพและปริมณฑล ผู้รับจะได้พัสดุในวันถัดไป
(ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ต่างจังหวัดผู้รับจะได้พัสดุในวันถัดไป